top of page

Privacy policy - Data protection information

Adatvédelmi tájékoztató a HÁMOR Zrt. www.hamorzrt.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről

1. Purpose of the regulation / A szabályzat célja

HÁMOR Zrt. (3531 Miskolc, Kiss Ernő út 17; hereinafter: the Company) in accordance with the provisions of the Act (hereinafter: Info Act) on data management. The purpose of the prospectus is to provide visitors to the Company's website www.hamorzrt.com with information about the data processed by the Company on the website and other activities related to data management. The terms used in this prospectus are the same as those defined in the Info Act.

A HÁMOR Zrt. (3531 Miskolc, Kiss Ernő út 17; a továbbiakban: Vállalat) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben ( a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Vállalat www.hamorzrt.com honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Vállalat által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Data on the website / A honlapon megvalósuló adatkezelés

2.1. Compilation of visitor statistics / Látogatói statisztikák készítése

Purpose of data management: The company's website www.hamorzrt.com and the information provided by the company are accessible to all external visitors. To check the operation of the service during the visit to the website, to check for abuse, and to ensure that it works properly, to record the website data with Google Analytics, which can be accessed by the developer and colleagues responsible for maintaining the company. The purpose of the recording is to collect information on the use of the website, to compile statistics and analyzes on traffic and internet usage. On a user computer of external service providers, the so-called cookies (cookies) are placed and read back. The user will be notified of the use of cookies in a pop-up window on the website, so logging can be interrupted at any time after the visit.

Scope of data managed:

 • date & time

 • user operating system information

 • user location information

Legal basis of data management: Act CXII of 2011 on freedom of information and the right to self-determination of information. § 5 of the TV, resp. CVIII of 2001 on certain issues related to information society services. law.

Duration of data management: 1 year from the date of viewing the website.

Az adatkezelés célja: A vállalat www.hamorzrt.com honlapjához és a vállalat által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében látogatási adatok kerülnek rögzítésre Google Analytics méréssel, melyekhez a weboldal fejlesztője és a vállalat weboldal karbantartásáért felelős kollégái férhetnek hozzá. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. A felhasználót a honlapon felugró ablakban értesítjük a süti használatáról, így a látogatás befejezésével a naplózást bármikor megszakítható.

A kezelt adatok köre:

 • dátum

 • időpont

 • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

 • a felhasználó tartózkodási helyével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, ill. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 1 év időtartam.

3. Remedies / Jogorvoslati lehetőségek

The person concerned may be informed in person, after prior registration, of the processing of his or her data and may request that his or her personal data be rectified and deleted or blocked. The data controller shall investigate the complaint as soon as possible, but not later than within 15 days from the submission of the request, and shall provide written information. If untrue personal data is registered by the data controller, the data controller shall amend it if true personal data is available.

The data controller deletes personal data if:

 • if its handling is illegal

 • it is incomplete or incorrect and this condition cannot be legally remedied

 • the person concerned requests

 • the purpose of the data processing has ceased or the period of storage of the data specified by law has expired

 • this has been ordered by a court or authority

Violation of the rights of the data subject, resp. In case of remarks, you can make a statement at the contact details below, or you can contact the following authorities:

Hámor Zrt., 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 17

National Data Protection and Freedom of Information Authority: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • ha kezelése jogellenes

 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható

 • az érintett kéri

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt

 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Hámor Zrt., 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 17

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

bottom of page