Adatvédelmi tájékoztató a HÁMOR Zrt. www.hamorzrt.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről

1. A szabályzat célja

A HÁMOR Zrt. (3531 Miskolc, Kiss Ernő út 17; a továbbiakban: Vállalat) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben ( a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Vállalat www.hamorzrt.com honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Vállalat által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

3. A honlapon megvalósuló adatkezelés

3.1. Látogatói statisztikák készítése

Az adatkezelés célja: A vállalat www.hamorzrt.com honlapjához és a vállalat által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében látogatási adatok kerülnek rögzítésre Google Analytics méréssel, melyekhez a weboldal fejlesztője és a vállalat weboldal karbantartásáért felelős kollégái férhetnek hozzá. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. A felhasználót a honlapon felugró ablakban értesítjük a süti használatáról, így a látogatás befejezésével a naplózást bármikor megszakítható.

A kezelt adatok köre:

 • dátum

 • időpont

 • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

 • a felhasználó tartózkodási helyével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, ill. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 1 év időtartam.

4. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • ha kezelése jogellenes

 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható

 • az érintett kéri

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt

 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Hámor Zrt., 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 17

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C